Orddeling av sanctity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanctity? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sanc-ti-ty

Definisjon av sanctity:

1.
The quality of being holy

Synonym av sanctity:

noun holiness, quality

Siste orddelinger av dette språket