Orddeling av sanctuary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanctuary? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sanc-tu-ary

Definisjon av sanctuary:

1.
A consecrated place where sacred objects are kept
2.
A shelter from danger or hardship
3.
Area around the altar of a church for the clergy and choir
Often enclosed by a lattice or railing

Synonym av sanctuary:

noun place, property
noun refuge, asylum, shelter
noun chancel, bema, area

Siste orddelinger av dette språket