Orddeling av sanctum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanctum? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sanc-tum

Definisjon av sanctum:

1.
A place of inviolable privacy
He withdrew to his sanctum sanctorum
2.
Where the children could never go
3.
A sacred place of pilgrimage

Synonym av sanctum:

nounsanctum sanctorum, retreat
nounholy place, holy, topographic point, place, spot

Siste orddelinger av dette språket