Orddeling av sandbagger

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sandbagger? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sand-bag-ger

Synonym av sandbagger:

noun deceiver, cheat, cheater, trickster, beguiler, slicker

Siste orddelinger av dette språket