Orddeling av sandbar

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sandbar? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sand-bar

Definisjon av sandbar:

1.
A bar of sand

Synonym av sandbar:

nounsand bar, bar

Siste orddelinger av dette språket