Orddeling av sandbox

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sandbox? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sand-box

Definisjon av sandbox:

1.
Mold consisting of a box with sand shaped to mold metal
2.
A plaything consisting of a pile of sand or a box filled with sand for children to play in

Synonym av sandbox:

noun mold, mould, cast
noun sandpile, plaything, toy

Siste orddelinger av dette språket