Orddeling av sanderling

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanderling? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sander-ling

Synonym av sanderling:

nounCrocethia alba, sandpiper

Siste orddelinger av dette språket