Orddeling av sandfly

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sandfly? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sand-fly

Definisjon av sandfly:

1.
Any of various small dipterous flies
Bloodsucking females can transmit sandfly fever and leishmaniasis

Synonym av sandfly:

nounsand fly, Phlebotomus papatasii, gnat

Siste orddelinger av dette språket