Orddeling av sandpaper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sandpaper? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sand-pa-per

Definisjon av sandpaper:

1.
Stiff paper coated with powdered emery or sand
2.
Rub with sandpaper
Sandpaper the wooden surface

Synonym av sandpaper:

nounemery paper, abrasive, abradant, abrasive material
verb sand, smooth, smoothen

Siste orddelinger av dette språket