Orddeling av sandpiper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sandpiper? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sand-piper

Definisjon av sandpiper:

1.
Any of numerous usually small wading birds having a slender bill and piping call
Closely related to the plovers

Synonym av sandpiper:

noun shorebird, shore bird, limicoline bird

Siste orddelinger av dette språket