Orddeling av sandstone

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sandstone? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sand-stone

Definisjon av sandstone:

1.
A sedimentary rock consisting of sand consolidated with some cement (clay or quartz etc.)

Synonym av sandstone:

nounarenaceous rock

Siste orddelinger av dette språket