Orddeling av sanguineness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanguineness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

san-guine-ness

Synonym av sanguineness:

noun sanguinity, optimism

Siste orddelinger av dette språket