Orddeling av sanguineous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanguineous? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

san-guineous

Synonym av sanguineous:

adj gory, sanguinary, slaughterous, butcherly, bloody

Siste orddelinger av dette språket