Orddeling av sanitary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanitary? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

san-i-tary

Definisjon av sanitary:

1.
Free from filth and pathogens
Sanitary conditions for preparing food A sanitary washroom

Synonym av sanitary:

adj sanitary, healthful, hygienic, hygienical

Siste orddelinger av dette språket