Orddeling av sanitation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanitation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

san-i-ta-tion

Definisjon av sanitation:

1.
The state of being clean and conducive to health
2.
Making something sanitary (free of germs) as by sterilizing

Synonym av sanitation:

noun sanitariness
noun sanitization, sanitisation, cleaning, cleansing, cleanup

Siste orddelinger av dette språket