Orddeling av sanitisation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanitisation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sani-ti-sa-tion

Synonym av sanitisation:

noun sanitation, sanitization, cleaning, cleansing, cleanup

Siste orddelinger av dette språket