Orddeling av sanitise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanitise? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sani-tise

Definisjon av sanitise:

1.
Make sanitary by cleaning or sterilizing
2.
Make less offensive or more acceptable by removing objectionable features
Sanitize a document before releasing it to the press Sanitize history Sanitize the language in a book

Synonym av sanitise:

verb sanitize, hygienize, hygienise, clean, make clean
verb sanitize, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket