Orddeling av sanity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sanity? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

san-i-ty

Definisjon av sanity:

1.
Normal or sound powers of mind

Synonym av sanity:

noun saneness, mental health

Siste orddelinger av dette språket