Orddeling av sapience

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sapience? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sapi-ence

Definisjon av sapience:

1.
Ability to apply knowledge or experience or understanding or common sense and insight

Synonym av sapience:

noun wisdom, know-how

Siste orddelinger av dette språket