Orddeling av sappy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sappy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sap-py

Definisjon av sappy:

1.
Ludicrous, foolish
Gave me a cockamamie reason for not going Wore a goofy hat A silly idea Some wacky plan for selling more books
2.
Abounding in sap
Sappy maple trees Sappy kindling wood

Synonym av sappy:

adj cockamamie, cockamamy, goofy, silly, wacky, whacky, zany, unreasonable, foolish
adj juicy

Siste orddelinger av dette språket