Orddeling av sapwood

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sapwood? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sap-wood

Definisjon av sapwood:

1.
Newly formed outer wood lying between the cambium and the heartwood of a tree or woody plant
Usually light colored Active in water conduction

Synonym av sapwood:

noun wood

Siste orddelinger av dette språket