Orddeling av sarcoidosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sarcoidosis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sar-coido-sis

Synonym av sarcoidosis:

noun pathology

Siste orddelinger av dette språket