Orddeling av sarcoma

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sarcoma? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sar-co-ma

Definisjon av sarcoma:

1.
A usually malignant tumor arising from connective tissue (bone or muscle etc.)
One of the four major types of cancer

Synonym av sarcoma:

noun cancer, malignant neoplastic disease

Siste orddelinger av dette språket