Orddeling av sardine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sardine? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sar-dine

Definisjon av sardine:

1.
Small fatty fish usually canned
2.
Any of various small edible herring or related food fishes frequently canned
3.
A deep orange-red variety of chalcedony
4.
Small fishes found in great schools along coasts of Europe
Smaller and rounder than herring

Synonym av sardine:

noun pilchard, saltwater fish
nounclupeid fish, clupeid, food fish
noun sard, sardius, chalcedony, calcedony
noun pilchard, Sardina pilchardus, clupeid fish, clupeid

Siste orddelinger av dette språket