Orddeling av sartorial

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sartorial? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

sar-to-r-i-al

Synonym av sartorial:

adjskeletal muscle, striated muscle
adj garmentmaker, garment-worker, garment worker, trade, craft

Siste orddelinger av dette språket