Orddeling av sartorius

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sartorius? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sar-to-rius

Synonym av sartorius:

nounsartorius muscle, musculus sartorius, skeletal muscle, striated muscle

Siste orddelinger av dette språket