Orddeling av satanic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet satanic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sa-tan-ic

Definisjon av satanic:

1.
Extremely evil or cruel
Expressive of cruelty or befitting hell Something demonic in him--something that could be cruel Fires lit up a diabolic scene Diabolical sorcerers under the influence of devils A fiendish despot Hellish torture Infernal instruments of war Satanic cruelty Unholy grimaces
2.
Of or relating to Satan
Satanic verses

Synonym av satanic:

adj demonic, diabolic, diabolical, fiendish, hellish, infernal, unholy, evil, wicked
adj Satanic, spiritual being, supernatural being

Siste orddelinger av dette språket