Orddeling av satay

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet satay? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sa-tay

Siste orddelinger av dette språket