Orddeling av satellite

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet satellite? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

satel-lite

Definisjon av satellite:

1.
Man-made equipment that orbits around the earth or the moon
2.
A person who follows or serves another
3.
Any celestial body orbiting around a planet or star
4.
Broadcast or disseminate via satellite
5.
Surrounding and dominated by a central authority or power
A city and its satellite communities

Synonym av satellite:

adj outer
nounartificial satellite, orbiter, equipment
noun planet, follower
nouncelestial body, heavenly body
verb air, send, broadcast, beam, transmit

Siste orddelinger av dette språket