Orddeling av satisfying

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet satisfying? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sat-is-fy-ing

Definisjon av satisfying:

1.
Providing abundant nourishment
A hearty meal Good solid food Ate a substantial breakfast Four square meals a day
2.
Providing freedom from worry

Synonym av satisfying:

adj appreciated, gratifying, pleasing, rewarding
adj hearty, solid, substantial, wholesome
adj comforting, cheering, satisfactory

Siste orddelinger av dette språket