Orddeling av sauce

Prøver du å orddele sauce? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

sauce

Definisjon av sauce:

1.
Flavorful relish or dressing or topping served as an accompaniment to food
2.
Behave saucily or impudently towards
3.
Dress (food) with a relish
4.
Add zest or flavor to, make more interesting
Sauce the roast

Synonym av sauce:

noun condiment
verb act, behave, do
verb season, flavor, flavour
verb change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket