Orddeling av saucy

Prøver du å orddele saucy? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

saucy

Definisjon av saucy:

1.
Characterized by a lightly pert and exuberant quality
A certain irreverent gaiety and ease of manner
2.
Improperly forward or bold
Don't be fresh with me Impertinent of a child to lecture a grownup An impudent boy given to insulting strangers Don't get wise with me!

Synonym av saucy:

adj impertinent, irreverent, pert, spirited
adj fresh, impertinent, impudent, overbold, smart, sassy, forward

Siste orddelinger av dette språket