Orddeling av saurian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet saurian? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sauri-an

Definisjon av saurian:

1.
Any of various reptiles of the suborder Sauria which includes lizards
In former classifications included also the crocodiles and dinosaurs
2.
Of or relating to lizards

Synonym av saurian:

adj lacertilian
noun diapsid, diapsid reptile

Siste orddelinger av dette språket