Orddeling av sauropod

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sauropod? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sauro-pod

Definisjon av sauropod:

1.
Very large herbivorous dinosaur of the Jurassic and Cretaceous having a small head a long neck and tail and five-toed limbs
Largest known land animal

Synonym av sauropod:

nounsauropod dinosaur, saurischian, saurischian dinosaur

Siste orddelinger av dette språket