Orddeling av saviour

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet saviour? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sav-iour

Definisjon av saviour:

1.
A teacher and prophet born in Bethlehem and active in Nazareth
His life and sermons form the basis for Christianity (circa 4 BC - AD 29)
2.
A person who rescues you from harm or danger

Synonym av saviour:

noun Jesus, Jesus of Nazareth, the Nazarene, Jesus Christ, Christ, Savior, Saviour, Good Shepherd, Redeemer, Deliverer, Son, Word, Logos, Jew, Hebrew, Israelite, prophet
noun savior, rescuer, deliverer, benefactor, helper

Siste orddelinger av dette språket