Orddeling av sawfish

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sawfish? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

saw-fish

Definisjon av sawfish:

1.
Primitive ray with sharp teeth on each edge of a long flattened snout

Synonym av sawfish:

noun ray

Siste orddelinger av dette språket