Orddeling av saxophone

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet saxophone? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sax-o-phone

Definisjon av saxophone:

1.
A single-reed woodwind with a conical bore

Synonym av saxophone:

noun sax, single-reed instrument, single-reed woodwind

Siste orddelinger av dette språket