Orddeling av scabby

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scabby? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scab-by

Definisjon av scabby:

1.
Covered with scabs

Synonym av scabby:

adj rough, unsmooth

Siste orddelinger av dette språket