Orddeling av scabrous

Prøver du å orddele scabrous? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scabrous

Definisjon av scabrous:

1.
Rough to the touch
Covered with scales or scurf
2.
Dealing with salacious or indecent material
A scabrous novel

Synonym av scabrous:

adj lepidote, leprose, scaly, scurfy, rough, unsmooth
adj dirty

Siste orddelinger av dette språket