Orddeling av scaffolding

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scaffolding? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scaf-fold-ing

Definisjon av scaffolding:

1.
A system of scaffolds

Synonym av scaffolding:

noun staging, system

Siste orddelinger av dette språket