Orddeling av scalene

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scalene? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sca-lene

Definisjon av scalene:

1.
Of a triangle having three sides of different lengths
2.
Of or relating to any of the scalene muscles

Synonym av scalene:

adj triangle, trigon, trilateral
adjskeletal muscle, striated muscle

Siste orddelinger av dette språket