Orddeling av scaling

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scaling? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scal-ing

Definisjon av scaling:

1.
The act of arranging in a graduated series
2.
Act of measuring or arranging or adjusting according to a scale
3.
Ascent by or as if by a ladder

Synonym av scaling:

noun grading, order, ordering
noun measurement, measuring, measure, mensuration
noun climb, mount

Siste orddelinger av dette språket