Orddeling av scallywag

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scallywag? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scal-ly-wag

Synonym av scallywag:

noun scalawag, bad person
noun rogue, knave, rascal, rapscallion, scalawag, varlet, villain, scoundrel
noun imp, scamp, monkey, rascal, rapscallion, scalawag, child, kid, youngster, minor, shaver, nipper, small fry, tiddler, tike, tyke, fry, nestling

Siste orddelinger av dette språket