Orddeling av scalp

Prøver du å orddele scalp? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scalp

Definisjon av scalp:

1.
The skin that covers the top of the head
They wanted to take his scalp as a trophy
2.
Sell illegally, as on the black market
3.
Remove the scalp of
The enemies were scalped

Synonym av scalp:

noun skin, tegument, cutis
verb sell
verb remove, take, take away, withdraw

Siste orddelinger av dette språket