Orddeling av scamper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scamper? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scam-per

Definisjon av scamper:

1.
Rushing about hastily in an undignified way
2.
To move about or proceed hurriedly
So terrified by the extraordinary ebbing of the sea that they scurried to higher ground

Synonym av scamper:

noun scramble, scurry, haste, hurry, rush, rushing
verb scurry, skitter, scuttle, run

Siste orddelinger av dette språket