Orddeling av scandalous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scandalous? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scan-dalous

Definisjon av scandalous:

1.
Giving offense to moral sensibilities and injurious to reputation
Scandalous behavior The wicked rascally shameful conduct of the bankrupt- Thackeray The most shocking book of its time

Synonym av scandalous:

adj disgraceful, shameful, shocking, immoral

Siste orddelinger av dette språket