Orddeling av scandium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scandium? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scan-di-um

Definisjon av scandium:

1.
A white trivalent metallic element
Sometimes classified in the rare earth group Occurs in the Scandinavian mineral thortveitite

Synonym av scandium:

noun Sc, atomic number 21, metallic element, metal

Siste orddelinger av dette språket