Orddeling av scansion

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scansion? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scan-sion

Definisjon av scansion:

1.
Analysis of verse into metrical patterns

Synonym av scansion:

noun meter, metre, measure, beat, cadence

Siste orddelinger av dette språket