Orddeling av scant

Prøver du å orddele scant? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scant

Definisjon av scant:

1.
Work hastily or carelessly
Deal with inadequately and superficially
2.
Limit in quality or quantity
3.
Supply sparingly and with restricted quantities
Sting with the allowance
4.
Less than the correct or legal or full amount often deliberately so
A light pound A scant cup of sugar Regularly gives short weight

Synonym av scant:

adj light, short, insufficient, deficient
verb skimp, work
verb skimp, restrict
verb stint, skimp, supply, provide, render, furnish

Siste orddelinger av dette språket