Orddeling av scanty

Prøver du å orddele scanty? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scanty

Definisjon av scanty:

1.
Short underpants for women or children (usually used in the plural)
2.
Lacking in amplitude or quantity
A bare livelihood A scanty harvest A spare diet

Synonym av scanty:

adj bare, spare, meager, meagre, meagerly
noun pantie, panty, step-in, underpants

Siste orddelinger av dette språket